NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Quý Ni Trưởng > Lễ Tưởng Niệm

Tưởng niệm Ân Thầy - Lễ Đại tường Ni trưởng Thông Liên

Lượt xem: 2042 . Ngày đăng: 08/11/2016In ấn

 

TƯỞNG NIỆM ÂN THẦY CỦA MÔN ĐỒ

NHÂN NGÀY LỄ ĐẠI TƯỜNG
Cố Ni Trưởng Thích Thông Liên

 

Giáo phẩm Ni Giới Khất Sĩ Việt Nam

Viện chủ Tịnh Xá Ngọc Tháp

Ngày 17 tháng 10 năm 2016 (nhằm 17/9/Bính Thân)

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

 • Kính lạy Chư Phật, Pháp, Tăng mười phương ba đời
 • Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang –Tổ khai sáng Đạo Phật khất  sĩ Việt Nam
 • Kính lạy giác linh đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên – trưởng ni giới Hệ phái khất sĩ
 • Ngưỡng bái bạch trên Ni Trưởng Tràng Liên đương kim trưởng ni giới Hệ phái khất sĩ
 • Ngưỡng bạch Ni Trưởng Ngoạt Liên – Thường trực Ni Giới Hệ phái khất sĩ - Trụ trì Tổ Đình Ngọc Phương
 • Kính lạy giác linh Thầy  Ni Trưởng Thông Liên thùy từ chứng giám.
 • Kính bái bạch Chư Tôn Trưởng lão Ni trên hàng chứng minh.
 • Kính bạch Chư Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô chứng minh, tham dự.
 • Kính thưa quí vị khách quí
 • Kính thưa quí phật tử gần xa hiện diện.
 • Kính bạch Chư Tôn Đức
 • Kính thưa quí liệt vị.

 

         Hôm nay, ngày 17 tháng 10 năm 2016 (nhằm ngày 17 tháng 9 năm Bính Thân) là lễ đại tường, tưởng niệm Thầy chúng con Ni Trưởng Thông Liên,  hàng giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ – Viện chủ Tịnh Xá Ngọc Tháp, viên tịch. Đúng 2 năm sau ngày Thầy về cõi hư vô, hàng đệ tử xuất gia, tại gia nơi đạo tràng Tịnh Xá Ngọc Tháp chúng con, trải qua những ngày tháng thiếu vắng hình ảnh bậc Thầy tôn kính, dáng mạo đoan nghiêm, đạo phong thanh thoát, cốt cách uy nghi, vắng đi giọng nói cao thanh, vắng đi tiếng cười đầm ấm ở mỗi thời thuyết giảng .                                                                         
         Hôm nay ngày đại tường của Thầy, chúng con xin phép Chư Tôn Đức, được ôn lại đôi nét đơn sơ về Thầy, để tưởng nhớ công ơn cao dày của Thầy, đã giáo dưỡng và tác thành giới thân huệ mạng chúng con.

                       Cha mẹ sanh thân ân trọn kiếp

                       Thầy sanh huệ mạng ngàn đời tri ân.

 • Kính bạch Chư Tôn Đức
  • Kính thưa quý liệt vị.

        Nếu nhân sinh quan của con người nhận định rằng lịch sử không phải là trang giấy chết, lịch sử là sự sống còn mãi, lời nói còn mãi, hành động còn mãi. Cố Ni Trưởng chúng con, từ lúc sanh thân và kết thúc cuộc hành trình kiếp nhân sinh, 84 năm đã di lưu lại vết tích với thời gian – 63 năm hiến trọn cuộc đời cho đạo pháp cho dân tộc, cho chúng sanh. Người đã thể hiện một tấm lòng từ bi của người đệ tử Phật “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”, bước chân du phương từ mũi Cà Mau ra miền Bến Hải, lên cao nguyên, xuống đồng bằng, nơi thành thị chốn thôn quê, rồi tình nguyện về ở nơi còn hoang sơ, vùng Đồng Tháp Mười biên giới xa xôi, để đem ánh sáng Phật pháp khai hóa nhân tâm. Thừa tiếp nguồn mạch, tuệ lực, dũng lực, một lòng sắc son cùng Thầy Tổ, với giáo pháp, với nhân sinh mà không nề hà lao nhọc, không ngại khó khăn nguy hiểm, cống hiến cuộc đời từ thuở thiếu niên cho đạo pháp, cho quê hương, cho pháp giới hữu tình, tấm lòng vị tha là bất biến                                                                             
      Người nguyện làm ngọn đèn trong bóng tối. Nơi nào chúng sanh cần ta đến, không ngại gian lao, không từ khó nhọc. Thời gian 49 năm trôi qua, Tịnh Xá Ngọc Tháp từ thuở khai sơn từng bước đổi mới, đồng hành cùng với quê hương Mộc Hóa – Kiến Tường, một ngày thêm phát triển trang nghiêm. Nhưng các pháp là sinh diệt có đến có đi. Định luật vô thường sắc sắc, không không, nhân duyên đến lúc đã dừng. Thầy ra đi như cánh chim bằng không lưu dấu – nhưng hàng môn đồ ngày ngày vẫn nhớ kẻ trồng cây.

                       Vĩnh biệt ngàn thu, Thầy vĩnh biệt,

                       Thầy đi khuất bóng biết ngàn xa.

                       Hương bay sắc cỏ quyện hòa,

                       Tháp Mười sen vẫn nở hoa dâng Người.

                       Bốn chín năm đất nước này,

                       Thi gan tuế nguyệt nắng mưa dạn dày.

                       Từ bi mầm hạt nảy chồi,

               Tịnh Xá Ngọc Tháp,viên mãn tháp, giữa đời uy nghi.

 

 • Kính bạch Chư Tôn Đức.
 • Kính thưa quí liệt vị.

        Hôm nay là lễ đại tường của Thầy, giờ này, môn đồ pháp quyến xuất gia, tại gia chúng con quì trước giác linh đài, trước chư tôn giáo phẩm hàng trưởng lão Ni chứng minh, nguyện tinh tấn tu tập, phát huy những gì Thầy đã gầy dựng, vun bồi. Với tấm lòng kiên trung, thực hiện phương châm Đạo Pháp - Dân Tộc và luôn ghi nhớ lời bút ký sau cùng của Thầy là phát lòng ban vui, cứu khổ, chia sẻ đến chúng sanh, những hoàn cảnh thiếu  hụt, cơ hàn, sống “Tốt đời - đẹp đạo", đáp ơn Thầy Tổ cùng các bậc tiền bối dày công đắp nền móng, gầy dựng cho thế hệ chúng con và mai sau.

                       Con chìm đắm biển trần thọ khổ

                       Thầy từ bi tế độ vớt lên

                       Mặc thì áo giới ấm êm

                       Ăn thì sữa pháp cơm thiền nuôi thân.
                                      ***

               Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

               Hơn biển non hơn cả hư không.

               Lấy chi sánh ví cho đồng,

               Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

               Phát đại nguyện hoằng dương chánh pháp,

               Rải từ bi cùng khắp chúng sanh.

               Thương người như Phật thương mình,

               Độ người như Phật độ sinh thuở nào.

 

        Ngưỡng mong Chư Tôn Trưởng lão Ni chứng minh.

        Ngưỡng vọng Giác linh Thầy thùy từ chứng giám.

        Nam mô chứng minh Sư Bồ tát Ma Ha Tát.

 

 

CẢM NIỆM ÂN THẦY CỦA PHẬT TỬ

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

- Kính lạy Chư Phật, Pháp, Tăng mười phương ba đời

- Kính lạy Đức Tổ Sư Minh Đăng Quang -Tổ khai sáng đạo phật Khất Sĩ Việt Nam

- Kính lạy Giác linh đệ nhất Ni Trưởng Huỳnh Liên cùng các bậc thầy quá cố

- Ngưỡng bái bạch trên Chư Tôn Trưởng lão Ni chứng minh

- Kính bạch Chư Ni Trưởng, quí Ni Sư, Sư cô

- Kính thưa chư vị khách quí chính quyền

- Kính thưa quí Phật tử gần xa hiện diện

- Kính bạch Chư Tôn Đức

- Kính thưa quí liệt vị.

      Hôm nay, ngày 17 tháng 9 âm lịch, ngày kỉ niệm hai năm Thầy chúng con, Cố Ni Trưởng Thông Liên hàng giáo phẩm  Ni giới Hệ phái Khất Sĩ –Viện chủ Tịnh Xá Ngọc Tháp, về cõi xa ngàn. Chúng con xin phép Chư Tôn Đức được dâng lên đôi lời cảm niệm, để cúng dường Thầy.

- Kính bạch Giác linh Thầy.

          Dòng thời gian dẫu có qua đi, nhưng công đức và trí tuệ của Thầy vẫn cứ đọng lại, đọng lại trong lòng Phật tử chúng con, để từ đó ươm thành chất liệu sống .
          Người đời thường nói, thời gian có thể xóa nhòa đi tất cả, thời gian sẽ giúp con người lãng quên, nhưng những gì đã đi vào ký ức thì không thể phôi pha
        Hôm nay tuy Thầy không còn, mà hình ảnh Thầy vẫn đọng lại trong ký ức. Chúng con vụng nghĩ rằng: “Thầy trò hội ngộ nơi đạo tràng là một nhân duyên lớn, là diễn lại lớp tuồng của thuở trước.

Thấm thoát thời gian, đã hai năm,
Thầy về cõi Phật, vắng bóng tăm.
Trên quãng đường dài, muôn vạn dặm,
Huyền vi tự tại, cõi trời lam.
Nhục thân Ngọc Tháp, trần gian tạm,
Gởi khói hương bay, xa thăm thẳm.
Vang tiếng truyền đi, vạn thanh âm,
Thầy mãi trong tim, ngự nơi tim.

          Thầy trò gần gũi, mộc mạc, thân thương là vậy. Chúng con nhớ đạo tràng tu học Bát Quan Trai của Tịnh Xá Ngọc Tháp từ năm 1944, lúc đầu chỉ có hơn mười người Phật tử, Thầy cũng vui vẻ hướng dẫn chúng con theo thời khóa: Niệm Phật, đi kinh hành, tụng kinh, kể chuyện cổ Phật giáo, học bài, trả bài, làm bài tập, mà không quản sự mệt nhọc, nghị lực và ý chí sống của Thầy thật mạnh mẽ. Từ năm 2002 về sau, Thầy chỉ phụ trách phần thuyết giảng cho đến lúc viên tịch.

          Phật tử chúng con rất sợ uy đức của Thầy, ở mọi việc làm, lời nói, ý tưởng  luôn gợi lên trong đầu óc chúng con, dáng dấp oai nghi, Thầy rất nghiêm khắc, thế mà phía sau sự nghiêm khắc đó có những kỷ niệm khó quên.

 • Thầy viết 1 câu : “Thanh qui thiền môn”, cửa lễ nhà hạnh, không nói cười lớn tiếng, rồi ký tên phía dưới, bảo đem dán trước vách hành lang, mỗi lần chúng con lỡ lời là chỉ nhau tấm bảng, tức thì trở về chánh niệm.
 • Mỗi kỳ cúng hội, trong sinh hoạt chúng con dọn dẹp rửa chén xoong nồi, làm khua động mạnh, Thầy nghe nhắc nhở làm nhẹ tay, khua động mạnh, loài ngạ quỉ ngước cổ tìm ăn sẽ bị đứt cổ, vì chúng có cái cổ nhỏ như cây kim, là đệ tử Phật không nên làm hại chúng sanh. Khi chúng con lỡ tay, liền nhắc nhở nhau chỉ lên lầu coi chừng Sư Bà nghe.
 • Trong mỗi thời thuyết giảng Thầy thường nêu lên bài, “Kinh của người áo trắng”, Phật tử cư sĩ phải là áo trắng.

                              Màu sạch trong áo cư sĩ tại gia
                    Màu tiêu biểu những tâm hồn thanh khiết.

          Sư Bà nói : Nếu cư sĩ Phật tử chỉ mặc có cái áo trắng thì chưa thật sự trang nghiêm. Lời dạy của Thầy từ ấy nhẫn nay Phật tử chúng con luôn giữ bộ đồ giới thuần trắng và đạo tràng chúng con đi đến đâu đều được quí Ni Trưởng khen ngợi đồng phục rất đẹp.

          Kính bạch Chư Tôn Đức

          Kính thưa quí liệt vị.

                    Có câu: “Nhạn bay qua sông dài, không lưu ảnh dưới dòng sông, và mặt nước cũng không lưu bóng Nhạn. Nhưng thật ra, bóng Nhạn vẫn chập chờn với dòng sông, và dòng sông đang gợn sóng theo bóng Nhạn”.

          Những lời dạy của Thầy là những tư tưởng quý báu, là hành trang, là kim chỉ nam cho chúng con trên lộ trình học đạo, trau sửa thân tâm, là nền tảng kiến thức không gì sánh được. Nguyện khắc ghi những lời Thầy, học hạnh lành của Thầy, đi theo suốt con đường mà Thầy mở lối.

          Nhà thơ Tố Hữu nói:     Có cái chết hóa thành bất tử,
                                                  Có những người như chân lý sinh ra.

          Nhớ lại hôm Thầy viên tịch trong một đêm trăng muộn ngày 17, lòng chúng con xúc cảm.

                              Đêm trăng vằng vặc sáng
                              Trời buồn phủ màu tang
                              Có  một vì sao rụng
                              Trở về cõi hư không.

          Khi  nhắc đến: Cảm xúc trào dâng hồi tưởng lại
                                        Bùi ngùi giọt lệ lúc Thầy đi

                    Giờ đây. Quỳ trước Giác linh đài của Thầy bao nhiêu dòng tư tưởng chân thành, chúng con xin dâng lên Người. Nơi cõi hư vô, Thầy nở nụ cười hoan hỉ chứng cho lòng chúng con.

Nguyện cầu Thầy như nhiên nơi Phật Quốc.

                              Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha tát.

Hình ảnh trong buổi lễ

                      

Ý KIẾN BẠN ĐỌC