NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Vĩnh Liên tân viên tịch

NT. Vĩnh Liên, Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ, Viện chủ tịnh xá Ngọc Chơn (Q. Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh) do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 16 giờ 20 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2017 (nhằm ngày 16 tháng 06 năm Định Dậu)

Thông báo ôn thi

Học Viện PGVN tại Tp. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức kỳ thi Tuyển Sinh vào Học viện khóa XII (2017- 2021) vào ngày mùng 9- 10/ 5 AL (nhằm ngày 3- 4/ 6/ 2017). Tổ đình Tx Ngọc Phương sẽ tổ chức ôn thi cho các vị Tăng Ni sinh có nhu cầu ôn tập trong thời gian 1 tháng rưỡi

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 30 Ni trưởng Đệ Nhất

Thư mời dự Lễ tưởng niệm

Thư mời viết bài Đuốc Sen số 28 - Phật Đản

VIDEO HÔM NAY

Cư trần bất nhiễm Bồ đề Địa - Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Kinh Điển > Kinh

Giới thiệu sơ lược về Đại chánh tân tu Đại tạng kinh

Tuệ Liên.   Xem: 708 . Ngày đăng: 12/03/2017

Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, gọi tắt là Đại Chánh Tạng, là bộ Đại Tạng Kinh hiện nay được giới học thuật nghiên cứu hoan nghênh ưa thích nhất.

Kinh Chuyển pháp luân

Ni Sư Tuyết Liên.   Xem: 692 . Ngày đăng: 14/11/2016

Kinh Chuyển Pháp luân là bài kinh đầu tiên, Đức Phật thuyết sau khi đắc đạo, tại vườn Lộc Uyển cho năm anh em ông Kiều Trần Như.

Yếu chỉ kinh tụng hằng ngày Chùa Linh Xứng

Thích Đạt Ma Phổ Giác.   Xem: 736 . Ngày đăng: 08/11/2016

Phần đầu tiên của Kinh tụng hằng ngày giới thiệu khái quát về đạo làm người qua vần thơ 6 chữ, do chúng tôi trước tác và có chú giải, là cuốn sách nói về cẩm nang xử thế, nền tảng nhân đạo và cách thức làm người tốt theo lời Phật dạy.

Tụng quyển 7, kinh Pháp Hoa

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 808 . Ngày đăng: 09/09/2016

GN - Phật dạy sanh làm người là điều khó, được gặp Phật pháp khó hơn và hiểu, ứng dụng Phật pháp vào đời sống tu hành cho đạt kết quả tốt đẹp càng khó hơn nữa.

Kinh Phổ Môn

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 36349 . Ngày đăng: 25/03/2016

Có Bồ tát là Vô Tận Ý, Từ chỗ ngồi đứng dậy khoan thai. Kính thành trịch áo bày vai, Hướng về Đức Phật chắp tay bạch rằng:

Thấp thoáng lời Kinh Quán Thế Âm Bồ tát

Đỗ Hồng Ngọc.   Xem: 33888 . Ngày đăng: 29/10/2015

Lúc bấy giờ, Ngài Vô Tận Ý Bồ-tát liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch áo bày vai hữu, chắp tay hướng Phật mà bạch rằng: ”Thế Tôn! Ngài Quán Thế Âm Bồ-tát do nhơn duyên gì mà tên là Quán Thế Âm?”.

Giới Thiệu Lịch Sử Truyền Dịch - Chú Kinh Pháp Hoa

Phước Nguyên.   Xem: 31836 . Ngày đăng: 27/09/2015

Bộ kinh Pháp Hoa cổ nhất được tìm thấy năm 1932 ở Kashmir, gồm 2/3 chữ Phạn và 1/3 chữ Magādhi cho phép ta có cơ sở phỏng đoán điều này. Dầu trên truyền thuyết cho rằng các người con của Vua A Dục,

Nghi thức tụng niệm của hệ phái Khất Sĩ tại Việt Nam

Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ.   Xem: 34752 . Ngày đăng: 04/09/2015

Nhờ chủ trương sử dụng nghi thức tụng niệm thuần Việt với thể loại thơ ca Việt Nam, Hệ phái Khất sĩ đã phát triển nhanh trong cộng đồng Nam bộ. Tuy nhiên, nghi thức tụng niệm của Tăng giới và Ni giới của Hệ phái Khất sĩ vẫn chưa thống nhất,

Kinh Hoa Nghiêm - Việt dịch: Thiện Trí

Cư sĩ Thiện Trí.   Xem: 6059 . Ngày đăng: 14/12/2014

Kinh Hoa Nghiêm là bộ kinh Đại thừa bao hàm giáo lý cao nhất của Đức Phật. Ấy là pháp môn nhứt thừa viên đốn gồm thâu vô lượng pháp môn, có vô lượng nghĩa.

Kinh Pháp cú

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 3434 . Ngày đăng: 05/11/2014

1. Trong các Pháp do tâm làm chủ, Tâm dẫn đầu tạo đủ các duyên. Tâm nhơ tạo nghiệp chẳng hiền, Như xe lăn bánh, khổ liền theo sau.

Kinh Tăng Nhất A Hàm

Xem: 1906 . Ngày đăng: 16/06/2014

Hán Dịch: Tam tạng Cù-đàm Tăng-già-đề-bà Việt dịch: Thích Đức Thắng Hiệu đính & Chú thích: Tuệ Sỹ

Kinh Bát Đại Nhân Giác

Xem: 2008 . Ngày đăng: 16/06/2014

Kinh Di Giáo

Xem: 2163 . Ngày đăng: 16/06/2014

Kinh Di Giáo là một tác phẩm đúc kết những gì cần thiết nhất cho người xuất gia, văn chương đẹp đẽ, ý tứ rõ ràng. Ðây là những lời dạy sau cùng của Ðức Phật, đầy tình thương và sự khích lệ.

Kinh Đại Bảo Tích

Xem: 1951 . Ngày đăng: 16/06/2014

Hán dịch: Nhà Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ đề Lưu Chi Việt dịch: Hòa thượng Thích Trí Tịnh

Kinh Tiểu Bộ

Xem: 2427 . Ngày đăng: 15/06/2014

Ðại Tạng Kinh Việt Nam - Tiểu Bộ Kinh Khuddaka Nikàya - Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt

Kinh Tứ Thập Nhị Chương

Xem: 1695 . Ngày đăng: 12/06/2014

Ðại đức Viên Giác, tốt nghiệp trường Cao Cấp Phật Học Việt Nam tại TP. HCM ( nay là Học Viện PGVN tại TP. HCM), khoá 1.

Kinh Báo Hiếu

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2954 . Ngày đăng: 17/04/2014

Thế Tôn thuở nọ trụ yên, Tại thành Xá Vệ Kỳ Viên tinh đàng. Cùng chư môn đệ các hàng, Cả hai muôn lẻ tám ngàn Tỳ kheo.

Hồng Danh Bửu Sám

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 4167 . Ngày đăng: 17/04/2014

Xin chư Phật mười phương thế giới, Tại thế gian thương đoái đến con. Đời này, đời trước tội dồn, Tử sanh vô thỉ, nghiệp tồn đến nay.

Kinh A Di Đà

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2627 . Ngày đăng: 15/04/2014

Ni trưởng Huỳnh Liên phổ thơ: Ta nghe thuở nọ, Phật ở Kỳ Viên, Tại miền Xá Vệ, Tăng sĩ một thiên, Hai trăm năm chục, La Hán cao niên,

Kinh Vu Lan

Ni trưởng Huỳnh Liên.   Xem: 2051 . Ngày đăng: 15/04/2014

Thế Tôn thuở nọ trụ yên, Tại thành Xá Vệ Kỳ Viên tinh đàng. Mục Liên đạo hạnh rỡ ràng, Lục thông vừa đắc vẹt màn vô minh.