NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Vu lan - chữ Hiếu đong đầy - Hòa Thượng Minh Bửu

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > Khoá Tu

Tâm đức Trụ trì

Tác giả: Trần Quê Hương.  
Lượt xem: 1338 . Ngày đăng: 25/05/2017In ấn

 

Tâm đức Trụ trì 
 

bemac1b

 

THẦY từ vô lượng kiếp sinh

TRỤ chơn như tánh, hữu tình hoằng dương

TRÌ đạo lực, thắng nhiễu nhương

LÀ nuôi dưỡng đức chơn thường tịnh không

PHẢI soi chiếu, phải lắng lòng

THỂ hóa các pháp như dòng sông thiêng

HIỆN trí lực, hiển minh hiền

TÂM như mây trắng, hạo nhiên ta bà

THỨC tánh hằng hữu ba la

TỨ hoằng đại nguyện ma ha nhiệm huyền

VÔ sanh nhẫn pháp sự duyên

LƯỢNG căn cơ, xả khắp miền nhân gian

TÂM bi trí dũng rỡ ràng

ĐẠI hồng ân, đẹp đạo tràng xưa sau

TỪ đức từ ái tâm giao

ĐẠI hùng lực, đẹp trăng sao thế trần

BI thương nhân nghĩa tương lân

ĐẠI phổ nguyện chí hiển thần nhàn du

HỶ pháp thân thiện trượng phu

ĐẠI quán chiếu… tánh vô ưu tịch trừ

XẢ oan trái, cởi thâm thù

HẾT vô lượng chướng, thiên thu yên bình

LÒNG người tu nhẹ vô minh

THƯƠNG đời, thương đạo hữu tình thậm thâm

KÍNH Tam bảo, hướng tịch trầm

ĐỨC vô lượng theo ngàn năm cao dày

PHẬT từ bi cửa Như Lai

CHƯ đại A-la-hán hiển bày thắng duyên

VỊ tha bi mẫn thánh hiền

TỔ tổ trung ấn vô biên ánh vàng

SƯ sự rực rỡ thiền quang

TIỀN đình phụng án rỡ ràng tâm linh

HIỀN nhân thánh triết hữu tình

TỔ vị nối pháp thiện sinh sen vàng

THẦY vô sư trí hào quang

VÀ trong lý pháp đạo tràng nở hoa

BÁ gia hằng hữu thiên hà

TÁNH vô lượng thọ trổ tòa Như Lai

NHÂN hiền tỏa đức thơm bay

SINH sinh hóa hóa hoằng khai đạo từ

CÙNG trong pháp giới chơn như

VẠN muôn ức… hóa thuyền từ long lanh

LOẠI nào cũng chứng vô sanh

CHÚNG sinh vô lượng mộng lành hằng sa

HỮU tình hữu hóa thănh hoa

TÌNH trong sương khói chan hòa kim cương!

 

Pháp viện Minh Đăng Quang, ngày 24/4 Đinh Dậu - 2017

 

---oo0oo---

Nguồn: Đạo Phật Khất Sĩ

Ý KIẾN BẠN ĐỌC