NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17h50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Nhớ Ơn Thầy

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Lượt xem: 17664 . Ngày đăng: 15/03/2018In ấn

Nhớ Ơn Thầy

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

 

Biển trần thế thét gào đêm tối,

Kiếp nhân sanh đắm đuối dòng mê.

Khó khăn nguy hiểm sá nề,

Buồm trương hạnh nguyện Bồ đề độ sanh.

Tìm vớt kẻ linh đinh chới với,

Đem lên thuyền rửa gội bùn nhơ.

Đưa sang bến giác kịp giờ,

Tây phương về đó nương nhờ Phật ân.

Con chìm đắm biển trần thọ khổ,

Thầy từ bi tế độ vớt lên.

Mặc thì áo giới ấm êm,

Ăn thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân.

Ghi nhớ mãi công ân Thầy Tổ,

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen.

Như đem ánh sáng ngọn đèn,

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ.

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng,

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê.

Vun phân tưới nước Bồ đề,

Nẩy cành vô ngã, trổ huê chơn thường.

Lòng tịnh lặng soi gương Bát Nhã,

Chí công phu kết quả Niết bàn.

Giới trì, nghiệp dứt, tâm an,

Khai đàng phước đức, lấp đàng tội duyên.

Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

Phát đại nguyện hoằng dương Chánh Pháp,

Rải từ bi cùng khắp chúng sinh.

Thương người như Phật thương mình,

Độ người như Phật độ sinh thuở nào.

Tom góp được công lao chút đỉnh,

Chí thành xin lễ kính cúng dưng.

Phước lành hồi hướng thượng từng,

Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư.

Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ,

Những mong cầu đức cả chứng minh.

Pháp môn kiếp kiếp phụng hành,

Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn.

 

BÀI LIÊN QUAN

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 772 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14740 xem)

Trăng Đạo  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13119 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12203 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9652 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2795 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2460 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4020 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1692 xem)

Lục Hòa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1435 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC