NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Chơn lý khất sĩ phần 1 - Hòa thượng Giác Giới

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Nhớ Ơn Thầy

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Lượt xem: 18312 . Ngày đăng: 15/03/2018In ấn

Nhớ Ơn Thầy

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

 

Biển trần thế thét gào đêm tối,

Kiếp nhân sanh đắm đuối dòng mê.

Khó khăn nguy hiểm sá nề,

Buồm trương hạnh nguyện Bồ đề độ sanh.

Tìm vớt kẻ linh đinh chới với,

Đem lên thuyền rửa gội bùn nhơ.

Đưa sang bến giác kịp giờ,

Tây phương về đó nương nhờ Phật ân.

Con chìm đắm biển trần thọ khổ,

Thầy từ bi tế độ vớt lên.

Mặc thì áo giới ấm êm,

Ăn thì sữa pháp, cơm thiền nuôi thân.

Ghi nhớ mãi công ân Thầy Tổ,

Xót thương hằng dạy dỗ lắm phen.

Như đem ánh sáng ngọn đèn,

Rọi vào tâm trí tối đen mịt mờ.

Ngày qua ngày nương nhờ ánh sáng,

Lần nhiều lần tỏ rạng tâm mê.

Vun phân tưới nước Bồ đề,

Nẩy cành vô ngã, trổ huê chơn thường.

Lòng tịnh lặng soi gương Bát Nhã,

Chí công phu kết quả Niết bàn.

Giới trì, nghiệp dứt, tâm an,

Khai đàng phước đức, lấp đàng tội duyên.

Ân Thầy Tổ vô biên khó tả,

Hơn biển non hơn cả hư không.

Lấy chi sánh ví cho đồng,

Biết chi đền đáp xứng công vô lường.

Phát đại nguyện hoằng dương Chánh Pháp,

Rải từ bi cùng khắp chúng sinh.

Thương người như Phật thương mình,

Độ người như Phật độ sinh thuở nào.

Tom góp được công lao chút đỉnh,

Chí thành xin lễ kính cúng dưng.

Phước lành hồi hướng thượng từng,

Phước lành lễ phẩm cúng dường Tôn Sư.

Niềm tin tưởng khư khư tấc dạ,

Những mong cầu đức cả chứng minh.

Pháp môn kiếp kiếp phụng hành,

Pháp thân kiếp kiếp kính thành phụng tôn.

 

BÀI LIÊN QUAN

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 880 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 15356 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12499 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9840 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3223 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2580 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4480 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1804 xem)

Lục Hòa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1675 xem)

Thập lục hạnh  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3503 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC