NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17h50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Đèn Chơn Lý

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Lượt xem: 3577 . Ngày đăng: 15/03/2018In ấn

ĐÈN CHƠN LÝ

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Đèn chơn lý trời Nam tỏ rạng,

Ánh triêu dương chiếu sáng phương đông.

Nhân sanh bừng tỉnh giấc nồng,

Mắt nhìn đẹp mắt, nguyền mong phỉ nguyền

Nối đuốc huệ ban truyền Giáo lý,

Trổ hoa đàm Khất sĩ du phương.

Giới điều trong suốt nền gương,

Định châu lấp lánh, huệ hương ngạt ngào.

Trường Giáo hội tiêu dao Cực Lạc,

Kẻ vãng sanh giải thoát hồng trần.

Thung dung cảnh giới tinh thần,

Trau tâm giồi trí, sắc thân chẳng màng.

Mượn thân tạm lên đàng cứu khổ,

Để khách trần làm chỗ dựa nương.

Bàn tay tứ sự cúng dường,

Gieo duyên giải thoát, dọn đường tương lai.

Ăn thanh đạm mỗi ngày một bữa,

Xin vật thường của dở nuôi thân.

Không dành dụm, khỏi nhọc nhằn,

Một điều giải thoát, mấy phần cao thâm.

Mặc đơn giản mỗi năm một bộ,

Lượm vải thừa giẻ bỏ kết y.

Không xinh tốt, khỏi kiêu kỳ,

Hai điều giải thoát, ba Y thanh bần.

Ở luân chuyển sáu trăng một khoá,

Khi gốc cây, Tịnh xá tuỳ duyên.

Không lưu luyến, khỏi ưu phiền,

Ba điều giải thoát, các miền vân du.

Bệnh thong thả mựa cầu phương chước,

Tự lòng người miếng thuốc gieo nhân.

Không kiều dưỡng, khỏi băn khoăn,

Bốn điều giải thoát, mười phần thanh cao.

Thân giải thoát, thân trau giới luật,

Tâm tịnh thanh, tâm đạt định thiền.

Trí minh, trí chiếu tuệ viên,

Tánh an, tánh hiện diệu huyền chơn như.

Rừng mê chướng thâm u ngàn lối,

Đạo Bồ đề một cõi minh quang.

Đưa đường giải thoát trần gian,

Ngọn đèn chơn lý trời Nam sáng bừng.

(Thế bài Chúc Mừng Chánh Pháp)

BÀI LIÊN QUAN

Công Đức Sư Trưởng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3507 xem)

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 17666 xem)

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 772 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14740 xem)

Trăng Đạo  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13119 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12203 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9652 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2795 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2460 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4020 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC