NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Vu lan - chữ Hiếu đong đầy - Hòa Thượng Minh Bửu

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Đèn Chơn Lý

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Lượt xem: 4481 . Ngày đăng: 15/03/2018In ấn

ĐÈN CHƠN LÝ

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Đèn chơn lý trời Nam tỏ rạng,

Ánh triêu dương chiếu sáng phương đông.

Nhân sanh bừng tỉnh giấc nồng,

Mắt nhìn đẹp mắt, nguyền mong phỉ nguyền

Nối đuốc huệ ban truyền Giáo lý,

Trổ hoa đàm Khất sĩ du phương.

Giới điều trong suốt nền gương,

Định châu lấp lánh, huệ hương ngạt ngào.

Trường Giáo hội tiêu dao Cực Lạc,

Kẻ vãng sanh giải thoát hồng trần.

Thung dung cảnh giới tinh thần,

Trau tâm giồi trí, sắc thân chẳng màng.

Mượn thân tạm lên đàng cứu khổ,

Để khách trần làm chỗ dựa nương.

Bàn tay tứ sự cúng dường,

Gieo duyên giải thoát, dọn đường tương lai.

Ăn thanh đạm mỗi ngày một bữa,

Xin vật thường của dở nuôi thân.

Không dành dụm, khỏi nhọc nhằn,

Một điều giải thoát, mấy phần cao thâm.

Mặc đơn giản mỗi năm một bộ,

Lượm vải thừa giẻ bỏ kết y.

Không xinh tốt, khỏi kiêu kỳ,

Hai điều giải thoát, ba Y thanh bần.

Ở luân chuyển sáu trăng một khoá,

Khi gốc cây, Tịnh xá tuỳ duyên.

Không lưu luyến, khỏi ưu phiền,

Ba điều giải thoát, các miền vân du.

Bệnh thong thả mựa cầu phương chước,

Tự lòng người miếng thuốc gieo nhân.

Không kiều dưỡng, khỏi băn khoăn,

Bốn điều giải thoát, mười phần thanh cao.

Thân giải thoát, thân trau giới luật,

Tâm tịnh thanh, tâm đạt định thiền.

Trí minh, trí chiếu tuệ viên,

Tánh an, tánh hiện diệu huyền chơn như.

Rừng mê chướng thâm u ngàn lối,

Đạo Bồ đề một cõi minh quang.

Đưa đường giải thoát trần gian,

Ngọn đèn chơn lý trời Nam sáng bừng.

(Thế bài Chúc Mừng Chánh Pháp)

BÀI LIÊN QUAN

Công Đức Sư Trưởng  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4399 xem)

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 19098 xem)

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1104 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 16276 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12835 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 10052 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4095 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2804 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4928 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2204 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC