NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Trực tiếp: Lễ tưởng niệm lần thứ 32 Ni Trưởng Huỳnh Liên, Đệ nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ - Phật sự online

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Công Đức Sư Trưởng

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Lượt xem: 4221 . Ngày đăng: 15/03/2018In ấn

Công Đức Sư Trưởng

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Cúi đầu lạy trước tháp vàng,

Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên.

Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên,

Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần.

Quang minh tướng tốt vô ngần,

Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên.

Công trình quá khứ nào quên,

Đường trần ngàn lối bước lên nẻo lành.

Xuất thân khổ hạnh tu hành,

Lập nên giáo lý tự mình tìm ra.

Nối truyền chánh pháp Thích Ca,

Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai.

Người tu hiện tại mấy ai,

Hành theo đúng pháp Như Lai giáo truyền.

Đâu còn thấy rõ chơn nguyên,

Xuất gia nhập đạo trần duyên dứt lìa.

Kẻ Tăng người tục phân chia,

“Tăng vô nhứt vật” xưa kia thanh bần.

Ba y, một bát, một thân,

Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm.

Nhưng nay Ngài lại giáng lâm,

Đem đèn trí tuệ soi nhằm nước Nam.

Mở ra một cõi Già lam,

Những người nhập Thánh siêu phàm ít đâu.

Đạo tràng thành lập bấy lâu,

Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền.

Nơi đây thế giới vô phiền,

Không còn tham đắm chức quyền lợi danh.

Mỗi người áo vá ba manh,

Một bình bát đất du hành khắp nơi.

Sáng ra khuyên giáo, độ đời,

Trưa thời thọ thực, xế thời thuyết kinh.

Chiều khuya quán tưởng lặng thinh,

Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần.

Người người tự giác độ thân,

Giác tha độ thế dạy dân tu trì.

Nào đâu có tiếng thị phi,

Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu.

Chúng con khổ sở hèn lâu,

Rủ nhau tìm đến, mong cầu dựa nương.

Đạo tràng như ánh triêu dương,

Thế trần như giữa đêm trường tối tăm.

Ghe phen sụp hố sa hầm,

Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra.

Về đây gặp cửa gặp nhà,

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa.

Ân lành nhuần hạt móc mưa,

Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con.

BÀI LIÊN QUAN

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 18698 xem)

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 976 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 15764 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12639 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9936 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 3663 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2688 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4696 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2064 xem)

Lục Hòa  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1779 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC