NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17h50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Kệ Tụng

Công Đức Sư Trưởng

Tác giả: Ni trưởng Huỳnh Liên.  
Lượt xem: 3505 . Ngày đăng: 15/03/2018In ấn

Công Đức Sư Trưởng

 

Ni Trưởng Huỳnh Liên

 

Cúi đầu lạy trước tháp vàng,

Chúc cầu Giáo hội đạo tràng vĩnh miên.

Ngôi xuê Sư Trưởng ngự yên,

Đức Ngài tột bực ở trên cõi trần.

Quang minh tướng tốt vô ngần,

Nhân lành nhiều kiếp góp phần tạo nên.

Công trình quá khứ nào quên,

Đường trần ngàn lối bước lên nẻo lành.

Xuất thân khổ hạnh tu hành,

Lập nên giáo lý tự mình tìm ra.

Nối truyền chánh pháp Thích Ca,

Hăm lăm thế kỷ nay đà mờ phai.

Người tu hiện tại mấy ai,

Hành theo đúng pháp Như Lai giáo truyền.

Đâu còn thấy rõ chơn nguyên,

Xuất gia nhập đạo trần duyên dứt lìa.

Kẻ Tăng người tục phân chia,

“Tăng vô nhứt vật” xưa kia thanh bần.

Ba y, một bát, một thân,

Ngoài ra chẳng bận mảy trần trong tâm.

Nhưng nay Ngài lại giáng lâm,

Đem đèn trí tuệ soi nhằm nước Nam.

Mở ra một cõi Già lam,

Những người nhập Thánh siêu phàm ít đâu.

Đạo tràng thành lập bấy lâu,

Luật nghiêm chọn lọc gồm thâu sĩ hiền.

Nơi đây thế giới vô phiền,

Không còn tham đắm chức quyền lợi danh.

Mỗi người áo vá ba manh,

Một bình bát đất du hành khắp nơi.

Sáng ra khuyên giáo, độ đời,

Trưa thời thọ thực, xế thời thuyết kinh.

Chiều khuya quán tưởng lặng thinh,

Nửa đêm nhập định điển linh ngưng thần.

Người người tự giác độ thân,

Giác tha độ thế dạy dân tu trì.

Nào đâu có tiếng thị phi,

Nào đâu có cảnh lâm ly đau sầu.

Chúng con khổ sở hèn lâu,

Rủ nhau tìm đến, mong cầu dựa nương.

Đạo tràng như ánh triêu dương,

Thế trần như giữa đêm trường tối tăm.

Ghe phen sụp hố sa hầm,

Ngày nay tỉnh mỉnh biết tầm nẻo ra.

Về đây gặp cửa gặp nhà,

Gặp cha mẹ cũ, gặp bà con xưa.

Ân lành nhuần hạt móc mưa,

Đức Ngài ban rưới phước thừa chúng con.

BÀI LIÊN QUAN

Nhớ Ơn Thầy  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 17666 xem)

Cầu nguyện hoà bình  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 772 xem)

Kệ Chơn Lý  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 14740 xem)

Trăng Đạo  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 13119 xem)

Tưởng Niệm Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 12203 xem)

Cầu nguyện Tôn Sư  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 9652 xem)

Nhớ Ơn Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2795 xem)

Đức Phật  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 2460 xem)

Hoa Bồ đề  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 4020 xem)

Thân  ( Ni trưởng Huỳnh Liên , 1692 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC