NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động HP > Giới Đàn

Giới tử Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ cầu Chánh pháp đại Tăng

Tác giả: Quảng Hậu.  
Lượt xem: 1114 . Ngày đăng: 12/05/2018In ấn

Giới tử Tỳ-kheo-ni Hệ phái Khất sĩ cầu Chánh pháp đại Tăng

 

Sáng nay, 9-5, Hội đồng giới sư Tỳ-kheo-ni do NT.Thích nữ Tân Liên, NT.Thích nữ Chiêu Liên, NT.Thích nữ Phục Liên, hướng dẫn giới tử Ni đến giới đàn tịnh xá Trung Tâm cầu Chánh pháp Yết-ma nơi đại Tăng.

AKHAT (3).JPG

 Dẫn thỉnh Ni tác bạch cầu Chánh pháp Yết-ma cho giới tử trước Giới sư Tăng

Sau lời tác bạch của NS.Thích nữ Tuệ Liên, Điển lễ tại giới đàn tịnh xá Ngọc Phương, chư tôn đức Hội đồng giới sư do HT.Thích Giác Nhường đứng đầu, đã quang lâm nơi giới trường để tác pháp yết-ma trao truyền giới pháp cho giới tử Tỳ-kheo-ni.

Sau khi, Ban Chức sự đã trình bày việc các giới tử Tỳ-kheo-ni đã được làm Bổn pháp Yết-ma trao truyền Tỳ-kheo-ni giới trước Hội đồng giới sư Ni.

AKHAT (7).JPG

Chư giới tử Ni nguyện y giáo phụng hành

Chư giới sư hướng dẫn các giới tử Tỳ-kheo-ni đến đại Tăng cầu xin chánh pháp Yết ma. Trưởng lão HT. Giác Nhường đã trao truyền 348 giới tướng Tỳ-kheo-ni và Bát kỉnh pháp (những điều chư Ni phải gìn giữ trọn đời) đến các giới tử Ni để tác thành giới thể Tỳ-kheo-ni giữa hai bộ Tăng, Ni.

AKHAT (8).JPG

HT. Giác Nhường trao giới tướng và bát kỉnh pháp cho chư Ni

HT. Giác Giới, đã có đạo từ chỉ dạy sách tấn chư Ni, phải luôn thanh tịnh thân tâm, giữ gìn giới pháp. "Khi tâm thanh tịnh, trí sẽ bừng sáng, đạo nghiệp sẽ thành tựu theo đúng tôn hiệu của đại giới đàn quý vị được trao truyền giới pháp”, Hòa thượng chỉ dạy.

Ban Biên tập xin trân trọng chia sẻ thêm những hình ảnh ghi nhận:

 

Chư tôn đức Tăng Hội đồng Giới sư Hệ phái

Chư tôn đức Tăng Hội đồng Giới sư Hệ phái

Chư tôn đức Ni Hội đồng Giới sư

 

 

HT. Giác Giới đạo từ chỉ dạy sách tấn chư Ni

 

Nguồn: giacngo.vn và có thêm một số hình ảnh từ CTV giới trường

-----ooOoo----- 

Nguồn: daophatkhatsi.vn 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC