NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động HP > Giới Đàn

Giới Đàn truyền thống tại Tổ đình Ngọc Phương

Tác giả: Liên Chơn.  
Lượt xem: 3850 . Ngày đăng: 01/09/2015In ấn

 

Giới Đàn truyền thống tại Tổ đình Ngọc Phương

 

Hàng năm vào ngày mùng 8.7 Âm lịch, giới tử từ các miền Tịnh xá, Chùa trực thuộc Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ, lần lượt trở về Tổ đình Ngọc Phương để Quý Ni trưởng, Ni Sư, Sư cô trong Ban Tổ Chức Giới Đàn, khảo hạch giới pháp, xét xem hạnh kiểm, oai nghi…để đến ngày 16.7 Âm lịch, Quý Ni Trưởng sẽ chứng minh và truyền trao giới pháp.

Năm nay cũng như những năm về trước, vào ngày mùng 8.7.Âm lịch (nhằm ngày 22.8.2015), giới tử các nơi tập trung về Tổ đình Ngọc Phương, để được khảo hạch giới pháp và đã được đăng đàn thọ giới vào ngày 16.7 Âm lịch (nhằm ngày 29.8.2015)

Đàn giới năm nay có tổng cộng 101 giới tử, trong đó có: 11 giới tử Tỳ Kheo Ni, 51 giới tử Thức Xoa Ma Na và 39 giới tử Sa Di Ni.

Đặc biệt vào dịp các giới tử xuất gia được thọ giới, thì những vị cư sĩ Phật tử, phát tâm xuất gia cũng được xuống tóc, trở thành những vị Tập sự xuất gia.

Hình ảnh của Giới đàn:

 

 

 

Các vị Giới sư đang khảo hạch giới pháp cho các Giơi tử

 

 

Giới tử của ba giới phẩm tập trung làm lễ, chuẩn bị đăng đàn thọ giới

 

 

 

 

Đàn giới Tỳ Kheo Ni

 

 

 

 

Đàn giới Thức Xoa Ma Na

 

 

 

 

 

 

Đàn giới Sa Di Ni

 

 

 

Xuống tóc xuất gia 

BÀI LIÊN QUAN

Giới đàn Ni giới Khất sĩ  ( Liên Chơn , 5763 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC