NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Cáo phó Ni trưởng Nguyện Liên viên tịch

Do tuổi cao sức yếu, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch vào lúc 17h50, ngày 30 tháng 10 năm 2018, nhằm ngày 22 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Tịnh xá Nhật Huy, TX. Long Khánh, Đồng Nai

Tuyển sinh đại học chuyên ngành Hán Nôm hệ Vừa làm vừa học tại TP. HCM

Năm 2016, Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh xét tuyển thẳng những thí sinh đã có bằng tốt nghiệp của các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; những thí sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 15 điểm trở lên không nhân hệ số trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 gồm các tổ hợp môn: Ngữ văn - Lịch sử - Địa lý, Ngữ văn - Lịch sử - Tiếng Anh, Ngữ văn - Toán - Tiếng Anh; đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương có điểm trung bình cộng 3 năm lớp 10, lớp 11, lớp 12, đạt từ 6.0 trở lên, theo nguyên tắc xét tuyển những thí sinh có điểm trung bình cộng từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu. Xem trang mạng: http://dt.hcmussh.edu.vn/

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động HP > Giới Đàn

Giới đàn Ni giới Khất sĩ

Tác giả: Liên Chơn.  
Lượt xem: 5493 . Ngày đăng: 08/08/2014In ấn

Giới đàn Ni Giới Khất Sĩ

Căn cứ tinh thần tu học có tính biệt truyền của Hệ phái Khất sĩ, hàng năm sau ngày Tự tứ, tại Tổ đình Ngọc Phương đều tổ chức Giới đàn để truyền trao Giới pháp cho các giới tử trực thuộc Ni giới Hệ phái Khất sĩ.

Năm nay tiếp nối truyền thống của những năm trước đây, Tịnh Xá Ngọc Phương sẽ tổ chức Giới đàn truyền giới cho các Giới Tử Ni Khất Sĩ  vào ngày 16/7 năm Giáp ngọ (nhằm ngày 11/8/2014).

Để được thọ giới, Giới tử phải về Tổ đình Ngọc Phương an cư 3 tháng, và phải trả bài Giới luật và Giáo lý theo nội dung dưới đây :

* Về Giới luật :

 1. Giới tử Tỳ kheo Ni : 348 Giới Tỳ kheo Ni, Kệ Luật, Tiểu sử Đức Tổ sư, Tiểu sử Đệ Nhất Cố Ni trưởng - Trưởng Ni giới Hệ phái khất sĩ.
 2. Giới tử Thức xoa : Luật 114, bốn học giới căn bản, sáu Học pháp (trong quyển Giới bổn Thức Xoa Ma Na Ni), Quy Sơn Cảnh Sách.
 3. Giới tử Sa Di Ni : Nghi thức cúng dường (Kinh Cúng dường, Phước thí, Cầu nguyện Trai tăng) 10 Giới của Sa Di Ni, Oai nghi của Sa Di Ni, kệ chú nguyện (trong quyển Giới bổn Sa Di Ni), bài học Sa Di trong Luật nghi Khất sĩ (Sa Di thờ thầy, theo thầy ra đi, vào chúng, theo chúng ăn, lạy kỉnh, nghe pháp học Kinh, tiếp chuyện cùng người thế, làm việc chớ nên tự ý, đi các chỗ học đạo, Sa Di phải biết rằng).

* Về Giáo lý : Trả lời câu hỏi giáo lý , hoặc làm bài giáo lý.

Ngày 1.7, Quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban tổ chức Giới đàn đã cho tập trung giới tử lễ Phật, lễ Tổ, lễ Quý Ni trưởng, sau đó các vị Giới sư sẽ dò bài cho từng giới tử theo giới phẩm mà các giới tử sẽ được thọ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC