NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Vu lan - chữ Hiếu đong đầy - Hòa Thượng Minh Bửu

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > NT Huỳnh Liên > Các Bài Viết Tưởng Niệm

Nguyện Thắp Sáng Gương Thầy

Tác giả: Cầu Liên.  
Lượt xem: 578 . Ngày đăng: 04/05/2019In ấn

 

Nguyện Thắp Sáng Gương Thầy

 

Sư cô Cầu Liên - TX. Ngọc Long

 

 

Chúng đệ tử vốn hàng hậu duệ,

Với tấm lòng nguyện thể lời chân.

Nhân ngày Ni trưởng thâu thần,

Vài dòng tâm huyết tri ân biển trời.

 

Thầy khó nhọc một đời vất vả,

Vững con đường nguyện cả thoát ly.

Hành theo nhất bát tam y,

Ba trăm bốn tám nghiêm trì luật răn.

 

Hàng đệ tử luôn hằng quyết chí,

Noi gương Thầy thiện mĩ sáng trong.

Kinh văn giáo lý ươm lòng,

Mở mang đạo pháp bẻ cong tánh phàm.

 

Thềm giới luật trừ tham dưỡng nết,

Vẫn ôn tồn bỏ mệt dồi trau.

Hai mươi bảy khóa thông làu,

Vững vàng kinh nghiệm truyền mau pháp hành.

 

Vì Ni chúng khai thành giáo phẩm,

Dốc quyết tâm nghiền ngẫm đạo mầu.

Thiện nam tín nữ tin sâu,

Giáo điều chơn lý làm đầu nghĩa nhân.

 

Các Tịnh xá trong ngần đuốc tuệ,

Ánh quang minh nguyệt quế khai bày.

Đạo đời chung lực đắp xây,

Chiếc thuyền Giáo hội hiệp vầy xương minh.

 

Hàng đệ tử tâm thành chí nguyện,

Làm sáng tươi đạo chuyển tâm đầy.

Hầu mong sự nghiệp bền xây,

Một lòng mạnh mẽ theo Thầy hiển dương.

 

-----ooOoo----- 

BÀI LIÊN QUAN

Đóa Sen Thiêng Của Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ  ( Ni trưởng Tố Liên , 2552 xem)

Ni Trưởng Huỳnh Liên - Cuộc đời và Đạo nghiệp, Đạo hạnh và Thi ca  ( Ni sư Nguyện Liên , 4088 xem)

Kính niệm Di Huấn cố Ni Trưởng là Pháp tu Giới Định Tuệ  ( Sư cô Hiệp Liên , 936 xem)

Kệ Chơn Lý: Sinh Tử  ( Chơn Ngân , 376 xem)

Lặng nhớ người xưa  ( Ni trưởng Gương Liên , 876 xem)

Gương sen chiếu diệu  ( Hòa thượng Giác Toàn , 436 xem)

Pháp Thiền trong bài kệ Chào Bình Minh  ( Ni sư Xuân Liên , 1684 xem)

Đời - Đạo viên dung  ( Liên Duyên , 588 xem)

Kỷ yếu Lễ Tưởng Niệm Lần Thứ 30 Ni Trưởng Huỳnh Liên - Lời Nói Đầu  ( Ban Biên Tập , 3580 xem)

Cảm Tác  ( Ni sư Kiên Liên , 1572 xem)

Ý KIẾN BẠN ĐỌC