NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Bồ Tát > Bồ tát

Bồ tát Quán Thế Âm

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 1531 . Ngày đăng: 17/07/2014

Quan Âm lóng nghe chúng sanh đau khổ và nghe được chư Phật mười phương, nên xuất hiện được ở nhiều dạng thức để cứu độ chúng sanh.

Đức Bồ Tát Quan Thế Âm

Tâm Quang.   Xem: 1976 . Ngày đăng: 16/07/2014

Hôm nay là ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ tát, con, pháp danh Tâm Quang, vâng lời Sư Trưởng, con xin trình bày về sự linh cảm của Đức Quan Thế Âm Bồ tát để tỏ lòng tán thán hạnh đức Từ Bi cao quý của Ngài đối với chúng sanh.

Bồ tát Quan Âm

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 2333 . Ngày đăng: 16/07/2014

Quán Thế Âm Bồ Tát, một vị đại sĩ vạn năng, thân thương của loài người ở Ta Bà mà bất cứ đệ tử nào của đức Phật cũng đều hướng tâm lính lễ, cầu nguyện Ngài, tại sao Bồ Tát Quan Âm đạt được quả đức như vậy?

Sự tích Đức Quán Thế Âm Bồ Tát.

Tạp chí Từ Bi Âm.   Xem: 1956 . Ngày đăng: 16/07/2014

Đức Quan Thế âm Bồ Tát, khi chưa xuất gia tu hành, có một kiếp Ngài làm con đầu lòng của vua Vô Tránh Niệm, tên là Bất Huyến Thái Tử.

Sự linh ứng của Bồ-tát có mâu thuẫn với luật nhân quả?

Tổ tư vấn.   Xem: 1676 . Ngày đăng: 15/07/2014

Trì chú Đại bi (hay tu tập, làm phước nói chung) chính là nỗ lực tạo ra những duyên tốt để thành tựu quả tốt đẹp hơn.

Sự tích Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát

Tạp chí Từ Bi Âm.   Xem: 1722 . Ngày đăng: 15/07/2014

Đức Văn Thù Sư Lợi, khi chưa thành đạo thì Ngài là con thứ ba của vua Vô Tránh Niệm, tên là Vương Chúng Thái Tử.

Phổ Hiền Bồ-tát

Đỗ Hồng Ngọc.   Xem: 5340 . Ngày đăng: 09/07/2014

NSGN - Phẩm 28, phẩm cuối của kinh Diệu pháp liên hoa là Phổ Hiền Bồ-tát khuyến phát. Khuyến là khuyến khích, động viên… còn phát ở đây là Phát tâm Bồ-đề, là bước khởi đầu của con đường Bồ-tát đạo.

Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 1989 . Ngày đăng: 07/07/2014

Dược Sư nghĩa là thầy thuốc, nói đủ là Tiêu tai diên thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai. Tiêu tai diên thọ là mục tiêu của Phật Dược Sư.

Đức Bồ Tát Quan Thế Âm

Tâm Quang.   Xem: 2297 . Ngày đăng: 04/07/2014

Hôm nay là ngày Lễ Vía Đức Quan Thế Âm Bồ tát, con, pháp danh Tâm Quang, vâng lời Sư Trưởng, con xin trình bày về sự linh cảm của Đức Quan Thế Âm Bồ tát để tỏ lòng tán thán hạnh đức Từ Bi cao quý của Ngài đối với chúng sanh.

Bồ tát

Thích Đức Thắng.   Xem: 1862 . Ngày đăng: 04/07/2014

Bồ-tát là từ gọi tắt của Bồ-đề Tát-đoả phiên âm từ Bodhi-sattva tiếng Phạn (sanskrite), còn gọi là Bồ-đề Tát-đa, … là chỉ cho những bậc cầu đạo, cầu đại giác, bậc có tâm lớn cầu đạo.

Tượng Hạnh Bồ tát Di Lặc

Trần Quê Hương.   Xem: 2469 . Ngày đăng: 15/04/2014

Mùa xuân phước lực thời gian Truyền thống chư Tổ minh quang đời đời Đêm giao thừa đẹp nơi nơi Lung linh ánh nến xinh tươi Tiên Rồng

Đ123C