NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động HP > An Cư

Phân Ban Ni Giới TW Thăm Trường Hạ Ngọc Phương.

Liên Chơn.   Xem: 1148 . Ngày đăng: 30/07/2017

Lúc 3h chiều, ngày 8.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 30.7.2017), Phân Ban Ni Giới Trung Ương đã đến thăm Trường hạ Ngọc Phương, đoàn do Ni trưởng Thích Nữ Từ Nhẫn, Phó Trưởng Ban Ni Giới Trung Ương, làm trưởng đoàn, cùng Chư Tôn Đức Ni Phân Ban Ni Giới và Phật tử tại TP.HCM cũng tháp tùng theo đoàn.

Các Tịnh Xá Về Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 836 . Ngày đăng: 30/07/2017

Lúc 8h sáng, ngày 8.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 30.7.2017), được sự chỉ dạy của Ni Trưởng Tràng Liên, Đương Kim Trưởng Ni Giới Hệ Phát Khất Sĩ, trụ trì Tịnh xá Ngọc Diệp, quận 3, TP.HCM, Sư cô Hải Liên, đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Diệp về Tổ đình Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ.

Các Tịnh Xá – Phật Tử TP.HCM Sớt Bát Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 1172 . Ngày đăng: 30/07/2017

Hôm nay, ngày 8.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 30.7.2017), Đại Đức Minh Phú, Ni trưởng Mai Liên, Ni sư Nguyện Liên, Tâm Liên, trụ trì, trụ xứ các Tịnh xá Ngọc Chánh, Ngọc Đức, Ngọc Duyên, đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Chánh, Ngọc Đức, Ngọc Duyên, đến Trường hạ Ngọc Phương thăm và sớt bát cúng dường Trường hạ.

Các Tịnh Xá Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 904 . Ngày đăng: 29/07/2017

Lúc 9h sáng, ngày 7.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 29.7.2017), Chư Tăng Ni và Phật tử tại các Tịnh xá, tịnh thất thuộc tỉnh Tây Ninh, do Thượng Toạ Minh Đăng làm trưởng đoàn, đã đến Tịnh xá Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ. Thượng Toạ hướng dẫn chư Ni và Phật tử đảnh lễ Tam Bảo, tác bạch cúng dường Trường hạ.

Tịnh Xá Ngọc Tháp - Chùa Quan Âm Đình Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 680 . Ngày đăng: 29/07/2017

Hôm nay, ngày 7.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 29.7.2017), Ni sư Ngôn Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tháp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, đã hướng dẫn quý Phật tử về tại Tịnh xá Ngọc Tháp về Tổ đình Ngọc Phương thăm và sớt bát cúng dường Trường hạ.

Chùa Hồng Trung Sơn Sớt Bát Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 740 . Ngày đăng: 28/07/2017

Hôm nay, ngày 6.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 28.7.2017), Ni sư Hằng Liên, trụ trì chùa Hồng Trung Sơn, xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, . đã hướng dẫn quý Phật tử tại chùa Hồng Trung Sơn, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Dương, Bảo Lộc, TP.HCM về Trường hạ Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ.

Tịnh Xá Ngọc Nguyên Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 964 . Ngày đăng: 27/07/2017

Hôm nay, ngày 5.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 27.7.2017), Sư Cô Thành Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Nguyên, thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Nguyên, về Tổ đình Ngọc Phương thăm và sớt bát, cúng dường Trường hạ.

Tịnh Xá Ngọc Thạch – Ngọc Tường Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 876 . Ngày đăng: 26/07/2017

Lúc 8h sáng, ngày 4.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 26.7.2017), Ni sư Liêm Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Thạch, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Thạch, về Tổ đình Ngọc Phương thăm và sớt bát, cúng dường Trường hạ.

Tịnh Xá Ngọc Tuệ Sớt Bát Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 1012 . Ngày đăng: 24/07/2017

Hôm nay, ngày 2.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 24.7.2017), Ni sư Xuân Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Tuệ, xã Phước Thái, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Tuệ, Bình Phước, Sa Đéc…về Tổ đình Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ.

Các Tịnh Xá – Tịnh Thất Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 1152 . Ngày đăng: 23/07/2017

Hôm nay, ngày 1.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 23.7.2017), Quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trụ trì, trụ xứ các tịnh xá: Ngọc Linh, Ngọc Liên, Ngọc Thuỷ, Ngọc Ẩn, Ngọc Đăng, Ngọc Nhân, Ngọc Trà, Ngọc Thanh, Ngọc Pháp và chùa Châu Long, đã hướng dẫn quý Phật tử về Tổ đình Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ.

Tịnh Xá Ngọc Minh – Ngọc Hải Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 884 . Ngày đăng: 22/07/2017

Lúc 7h30’ sáng, ngày 29.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 22.7.2017), chư Ni và Phật tử Tịnh xá Ngọc Hải, về Tổ đình Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ.Lúc 2h chiều, cùng ngày, Đại Đức Minh Nghi, đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Minh đến Tịnh xá Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ.

Hoà Thượng Giác Giới Thuyết Giảng Tại Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 836 . Ngày đăng: 22/07/2017

Đáp lời mời thỉnh của Ban Chức Sự Trường hạ Ngọc Phương, lúc 7h sáng, ngày 29.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 22.7.2017), Hoà Thượng Giác Giới, Phó Trưởng Ban Tăng Sự TW, Ủy Viên Thường trực HĐTS, đã hoan hỷ quang lâm Trường Hạ Ngọc Phương để chia sẽ cùng chư hành giả An cư phẩm “Tuỳ Niệm” trong chương Mười Một Pháp của Kinh Tăng Chi.

Gia Đình Phật Tử Nguyên Đạo Sớt Bát Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 792 . Ngày đăng: 21/07/2017

Hôm nay, ngày 28.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 21.7.2017), Phật tử Nguyên Đạo đã hướng dẫn gia đình từ Hà Nội vào Tịnh xá Ngọc Phương thăm viếng, cúng dường sớt bát đến chư hành gia An cư, tại Trường hạ, để cầu nguyện cho Bà Nội, được nhẹ nhàng siêu thoát.

Buổi Giảng Cuối Hạ Của Sư Cô Trí Liên Tại Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 1044 . Ngày đăng: 20/07/2017

Lúc 2h chiều, ngày 27.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 20.7.2017), Sư cô Trí Liên, Giảng viên Học Viện Phật Giáo VN tại TP.HCM, Giảng Sư của Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ, sau năm buổi chia sẽ Chơn Lý của Tổ Sư Minh Đăng Quang tại Trường hạ Ngọc Phương, đã kết thúc lịch giảng của mình trong mùa An cư năm 2017.

Các Tịnh Xá Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 892 . Ngày đăng: 19/07/2017

Lúc 9h sáng, ngày 25.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 19.7.2017), Quý Ni sư, Sư cô trụ trì, trụ xứ các Tịnh xá: Ngọc Bửu, Ngọc Khánh, Ngọc Huệ, đã hướng dẫn quý Phật tử tại các Tịnh xá Ngọc Bửu, Ngọc Khánh, Ngọc Huệ, về Tổ đình Ngọc Phương, thăm viếng và cúng dường Trường hạ, hổ trợ Ni Giới Hệ Phái Khất Sĩ, hổ trợ chư hành giả An cư.

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Thành Phố Thăm Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 776 . Ngày đăng: 19/07/2017

Nhận lời mời của Ban Chức Sự Trường hạ Ngọc Phương, lúc 7h30’ sáng, ngày 25.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 19.7.2017), Bà Đỗ Thị Chánh, Phó Chủ Tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ TP.HCM, đã đến Trường hạ Ngọc Phương, để chia sẽ cùng Chư Ni tại Trường hạ về Nghị Quyết Đại Hội Đại Biểu Phụ Nữ TP.HCM lần thứ X, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Các Tịnh Xá - Chùa Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 984 . Ngày đăng: 16/07/2017

Hôm nay, ngày 23.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 16.7.2017), Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư cô, Phật tử từ các tịnh xá: Ngọc Liên, Ngọc Uyển, Ngọc Bích, Ngọc Cát, Ngọc Chánh, Ngọc Bình, Ngọc Định, Ngọc Long, Ngọc Chung và chùa Long Hoà, đã về Tổ đình Ngọc Phương.Chư Tăng chùa Báo Ân cũng hướng dẫn Phật tử đến Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ.

Tịnh Xá Ngọc Chánh - Chùa Cẩm Phong Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 1352 . Ngày đăng: 15/07/2017

Hôm nay, ngày 22.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 15.7.2017), Đại Đức Minh Phú, đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Chánh, đến Trường hạ Ngọc Phương, thăm viếng và sớt bát cúng dường chư hành giả An cư. Lúc 11h sáng, cùng ngày Thượng Toạ Thích Định Tánh, trụ trì chùa Cẩm Phong, , đã hướng dẫn quý Phật tử tại chùa Cẩm Phong...

Tịnh Xá Các Miền Về Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 972 . Ngày đăng: 13/07/2017

Hôm nay, ngày 20.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 13.7.2017), nhân chuyến đi khánh thành Pháp Viện Minh Đăng Quang, Chư Ni và Phật tử các Tịnh xá, Ngọc Phú, Ngọc Bích, Ngọc Châu, Ngọc Chơn, Ngọc Bình, Thuận Phước, Ngọc Tường (TN), Ngọc Khánh, Ngọc Tường, Ngọc Bình đã về Tổ đình Ngọc Phương thăm viếng và cúng dường Trường hạ.

Tịnh Xá Ngọc Châu – Ngọc Phú Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương

Liên Chơn.   Xem: 716 . Ngày đăng: 12/07/2017

Lúc 7h sáng, ngày 19.6 năm Đinh Dậu (nhằm ngày 12.7.2017), Chư Tăng Tịnh xá Ngọc Châu, Ni Sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Phú, Thành Phố Châu Đốc, tỉnh An Giang, đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Châu, Ngọc Phú, đến Tịnh xá Ngọc Phương, thăm viếng và cúng dường Trường hạ.

Đ12345678C