NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Khi Con Vào Đời - Ni sư Thích Nữ Phụng Liên - Ni sư Phụng Liên

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > PG và Nữ Giới

Tỳ-khưu-ni Uppalavaṇṇā (Cô gái hoa sen)

Minh Đức Triều Tâm Ảnh.   Xem: 3491 . Ngày đăng: 24/04/2014

Kể từ thời chư Phật quá khứ như đức Chánh Đẳng Giác Padumuttra, Vipassī… cô gái này đã có duyên lành từng được nghe pháp và cúng dường lớn,...

Tỳ-khưu-ni Khemā (Trí tuệ đệ nhất)

Minh Đức Triều Tâm Ảnh.   Xem: 3099 . Ngày đăng: 24/04/2014

Đức vua Sineya Bimbisāra và hoàng hậu Videhi, sau khi nghe pháp, đắc quả Nhập Lưu thì họ có được đức tin vững chắc, có được đời sống thanh bình và an lạc.

Thánh nữ Visākhā (Nữ đại thí chủ)

Minh Đức Triều Tâm Ảnh.   Xem: 3188 . Ngày đăng: 24/04/2014

Đức Phật chưa đến Aṅga, xứ sở ra đời của cô bé Visākhā, nhưng do giới thương buôn loan truyền, tin tức ấy đã đến nơi này từ mấy hôm về trước.

Tỳ-khưu-ni Yasodharā (Gia-Du-Đà-La)

Minh Đức Triều Tâm Ảnh.   Xem: 6222 . Ngày đăng: 24/04/2014

Một vị lão Ni đã chớm già trông mỏng manh như cành liễu nhưng thần sắc tinh anh, dáng dấp sang trọng,...

Người nữ xuất gia đầu tiên trong Phật giáo

Minh Đức Triều Tâm Ảnh.   Xem: 5866 . Ngày đăng: 24/04/2014

Một buổi chiều tắt nắng, trong một rừng cây sâm si rậm rịt, ngoại thành Vesāli, một vị Ni rất già, rắn rỏi và xương kính như một cội lão mai mọc giữa triền đá tảng;...

Vai trò người phụ nữ trong Phật giáo

Hòa thượng Thích Trí Quảng.   Xem: 2726 . Ngày đăng: 17/04/2014

Quý vị trong đạo tràng này là những nam nữ Phật tử, đương nhiên nam giới có điểm ưu việt của phái nam và nữ giới cũng có những mặt tốt của phái nữ.

Sự hình thành và phát triển về Hội Phụ nữ Phật giáo Quốc tế Sakyadhita & một số quan điểm về bình đẳng giới

Xem: 2754 . Ngày đăng: 17/04/2014

LTS: Đây là tóm tắt vài nét tiểu sử về Ni sư Karma Lekshe Tsomo hiện nay là Chủ tịch Hội phụ nữ Phật giáo quốc tế Sakyadhita về sự hình thành và phát triển của Hội Phụ Nữ Phật giáo Quốc Tế Sakyadhita...

Đ12C