NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo mời cộng tác viết bài ĐUỐC SEN mùa VU LAN 2019

Đuốc Sen – Đặc san của Hệ phái Khất sĩ, là nơi nói lên quan điểm của người con Phật về các vấn đề văn hóa, giáo dục, hoằng pháp, tâm linh, tu tập… Ngoài ra, đây là kênh của người con Khất sĩ thể hiện nhận thức về nội hàm bộ Chơn Lý của Tổ sư Minh Đăng Quang.

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Vu lan - chữ Hiếu đong đầy - Hòa Thượng Minh Bửu

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động Hệ phái > An Cư

TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Tân – Bình Dương, Tịnh xá Ngọc Nhân – Tây Ninh, Tịnh xá Phước Yên – Đồng Nai cúng dường trường hạ Ngọc Phương

Tác giả: Ban Truyền thông NGKS.  
Lượt xem: 650 . Ngày đăng: 10/06/2019In ấn

 

TP.HCM: Tịnh xá Ngọc Tân – Bình Dương, Tịnh xá Ngọc Nhân – Tây Ninh, Tịnh xá Phước Yên – Đồng Nai cúng dường trường hạ Ngọc Phương

 

Ôi nhớ làm sao thuở Phật tiền

Y vàng rợp sắc nhẹ như tiên

Tăng Ni đệ tử đồng câu hội

Kiết hạ An cư pháp bảo viên

 

Tổ đình Ni giới Ngọc Phương là điểm An cư Kiết hạ cho toàn thể Ni chúng các miền Bắc – Trung – Nam thuộc hệ phái Khất sĩ trở về tu học, đây là môi trường sinh hoạt tập thể, chia sẻ kinh nghiệm, trao dồi giới đức, tinh tiến trên bước đường tìm cầu giải thoát giác ngộ, nguyện đem công đức tu học để hồi hướng pháp giới chúng sanh đều thành Phật đạo. Biết được tâm nguyện và hoài bão đó, Chư Ni các miền tịnh xá hoan hỷ hướng dẫn quý Phật tử trở về Tổ đình Ni giới Hệ phái tác pháp cúng dường Trường hạ cho trọn phần công đức và phước báu.

 Sáng ngày 9/6/2019 (nhằm 7/5/Kỷ Hợi), Ni trưởng Nhã Liên – Viện chủ và Ni sư Ẩn Liên – Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tân – Bình Dương; Ni sư Nga Liên – Trụ trì tịnh xá Ngọc Nhân – Tây Ninh; Sư cô Nghiêm Liên – tịnh xá Phước Yên – Đồng Nai đã hướng dẫn Phật tử dâng lễ vật cúng dường Trường hạ Tổ đình Ngọc Phương (498/1 đường Lê Quang Định, Gò Vấp,TP.HCM). Nhân duyên hội đủ có Phật tử Lê Ngọc Ánh  phát tâm cúng dường tịnh tài hùn phước nhân mùa An cư 2019 tại Tổ đình Ngọc Phương đến chư hành giả.                                       

Xuất nhập phi thường chuyển hóa duyên

Mau mau khách lữ bước lên thuyền

Xa rời biển khổ trầm luân mãi

Bờ giác đây rồi ngự diệu liên

Hoa Sen thơm ngát tỏa phương đài

Hành giả du phương khách vãng lai

Mặt mũi xưa nay đâu diện mục

Minh châu rực sáng tựa ban mai

“Tịnh nghiệp đạo tràng, An cư Kiết hạ” đã là truyền thống lâu đời của Tổ đình Ngọc Phương, ba tháng an cư là cơ hội cho chư Ni các nơi được vân tập về đây để thúc liễm thân tâm, trao dồi Giới – Định – Tuệ. Đối với Phật tử, đây là duyên lành để gieo hạt giống bồ đề qua việc cúng dường và hộ trì Tam bảo. Trên Bảo điện trang nghiêm, chư Ni hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Phật, lễ Tổ, lễ quý Ni trưởng và tụng kinh cúng dường, nguyện cầu Tam bảo chứng minh cho hàng Phật tử luôn được bình an, tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ thân tâm an lạc, luôn là Phật tử thuần thành tín tâm kiên cố.

Trước trai đường trang nghiêm thanh tịnh, khói hương trầm quyện tỏa hòa cùng màu huỳnh y giải thoát của chư Tôn đức. Phật tử đại diện cho ba ngôi tịnh xá thành tâm dâng lên lời tác bạch cúng dường: “Chúng con thấm nhuần lời Phật dạy, hỗ trợ sự tu học của chư Tôn thiền đức cũng là gieo trồng công đức làm nền tảng bước lên ngôi vị giác ngộ. Vì vậy, hôm nay chúng con về đây trước vấn an sức khỏe quý Ngài, sau dâng lên tịnh tài, tịnh vật với tất cả tấm lòng thành dâng lên Mười phương chư Phật cùng hiện tiền chư Tôn đức Ni. Cúi xin quý Ngài từ bi ai mẫn thọ nạp cho chúng con được ân triêm công đức”.

Thúc liễm thân tâm rèn giới đức

Trau dồi tánh thể luyện chơn kinh

Nguyện báo Phật ân gìn huệ mạng

Truyền lưu thế thế độ mê tình

Nhập thế, thật ra xuất thế thời

Con thuyền Bát Nhã đã ra khơi

Châu du bốn biển trong trần thế

Cứu độ sinh linh, vớt vạn loài

Ni trưởng Chiêu Liên – Giáo phẩm chứng minh, Trụ trì tịnh xá Ngọc Khánh – Đồng Nai thay mặt chư Tôn đức Ban Chức sự chứng minh nạp thọ lễ vật cúng dường và có đôi lời tán thán công đức chư Ni, đồng thời gửi lời chúc phước lành đến Phật tử.

Đáp lại tấm chân tình của hàng Phật tử, Ni trưởng Chiêu Liên chỉ dạy Ni sư Hòa Liên chia sẻ đôi lời pháp thoại với chủ đề “Những lời dạy của Đức Tổ Sư trong Chơn Lý” đến Phật tử cúng dường hôm nay. Thời trao đổi pháp 30 phút, NS khéo léo đưa ra những ví dụ cụ thể, thực tế trong cuộc sống thông qua câu “Một kiếp tu hành, ngàn đời rảnh khổ. Một thời ngộ đạo, vạn thuở an vui”.

Ban TT-TT Ni giới Hệ Phái

-----ooOoo----- 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC