NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo thời gian Khóa tu, lễ Tưởng niệm và Phật sự quan trọng trong tháng 3 năm Kỷ Hợi – 2019 của Ni giới Khất sĩ

- Ngày 19 tháng 3: Lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất - Ngày 24 tháng 3: Lễ khánh thành Tịnh xá Ngọc Quang, ấp Thuận An, xã Long Thuận, TX. Gò Công, Tiền Giang

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

Tu hạnh Bồ tát Quan Thế Âm - Đại đức Thích Minh Lực

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động HP > An Cư

Các Tịnh Xá Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương Ngày 10.6

Tác giả: Liên Chơn.  
Lượt xem: 890 . Ngày đăng: 01/08/2017In ấn

Các Tịnh Xá Cúng Dường Trường Hạ Ngọc Phương Ngày 10.6

Liên Chơn

Lúc 9h sáng, ngày 10.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 1.8.2017), được sự chỉ dạy của Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân, chư Ni tại Tịnh xá Ngọc Vân, quận Thủ Đức, đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Vân, đến Tịnh xá Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ. Chư Ni hướng dẫn Phật tử đảnh lễ Tam Bảo, tác bạch cúng dường Trường hạ.

 

 

 

Ni Trưởng Phục Liên, thay mặt Ban Chức Sự Trường hạ, chứng minh, tán thán công đức của Ni trưởng trụ trì Tịnh xá Ngọc Vân, quý Ni sư, Sư cô và quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Vân, đã hỗ trợ Trường hạ, hỗ trợ chư Ni an tâm tu tập.

 

 

Lúc 10h sáng, Ni sư Huệ Liên, trụ trì Tịnh xá Ngọc Hoà, quận 6, TP.HCM, đã hướng dẫn quý Phật tử tại Tịnh xá Ngọc Hoà, đến Tịnh xá Ngọc Phương, sớt bát cúng dường, hỗ trợ đời sống vật chất, giúp chư hành giả An cư an tâm tu tập. Ni sư hướng dẫn quý Phật tử đảnh lễ Tam Bảo tác bạch  sớt bát cúng dường.

 

 

 

 

Cùng hùn phước sớt bát cúng dường cho chư hành giả an cư, còn có quý Phật tử tại Tịnh thất Tường Vân, quận 10, TP.HCM. Quý Phật tử cùng hoà âm tụng kinh cúng dường Tam Bảo.

 

 

 

Chư Ni tụng kinh chú nguyện, hồi hướng cầu nguyện cho chư Phật tử được sở cầu thành tựu.

 

 

 

 

 

 

Ni Trưởng Phục Liên, thay mặt Ban Chức Sự Trường hạ, chứng minh, tán thán công đức của Ni sư và Phật tử các nơi, đã chung sức, chung lòng, hỗ trợ chư Ni an tâm tu tập.

 

 

11h30' sáng, quý Ni trưởng, Ni sư tại Tịnh xá Ngọc Thanh, TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp; Tịnh xá Ngọc Phát, tỉnh Vĩnh Long, đã hướng dẫn Phật tử về Tịnh xá Ngọc Phương thăm và cúng dường Trường hạ.

 

 

Ni Trưởng Chiêu Liên, thay mặt Ban Chức Sự Trường hạ, chứng minh, tán thán công đức của Quý Ni trưởng, Ni sư và Phật tử Tịnh xá Ngọc Thanh, Ngọc Phát, đã không quản ngại đường xa, đã về Ngọc Phương, cúng dường hỗ trợ cho chư hành giả an cư, an tâm tu tập.

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC