NI TRƯỞNG HUỲNH LIÊN
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên
 • Thích Nữ Huỳnh Liên

 

Nguyện xin hiến trọn đời mình

Cho nguồn Đạo pháp cho tình Quê hương

 

THẬP ĐẠI ĐỆ TỬ
 • Thích Nữ Bạch Liên
 • Thích Nữ Thanh Liên
 • Thích Nữ Kim Liên
 • Thích Nữ Ngân Liên
 • Thích Nữ Chơn Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Quảng Liên
 • Thích Nữ Tạng Liên
 • Thích Nữ Trí Liên
 • Thích Nữ Đức Liên
 • Thích Nữ Thiện Liên
THÔNG BÁO

Thông báo Kỳ thi nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Đệ Nhất

Nhân ngày lễ Tưởng niệm lần thứ 32 Ni trưởng Huỳnh Liên, Đệ Nhất Trưởng Ni giới Hệ phái Khất sĩ Việt Nam, tại Tổ đình Ngọc Phương sẽ tổ chức kỳ thi về cuộc đời và đạo nghiệp của Ni trưởng Đệ Nhất.

VIDEO HÔM NAY

12 Lời Nguyện Của Phật Dược Sư - HT. Thích Giác Toàn - Hòa thượng Giác Toàn

Pháp âm MP3

 • 0 - Lời Mở Đầu
 • 01 - Võ Trụ Quan
 • 02 - Ngũ Uẩn
 • 03 - Lục Căn
 • 04 - Thập Nhị Nhơn Duyên

LỊCH VIỆT NAM

THỐNG KÊ

 

Trang chủ > Hoạt Động HP > An Cư

Buổi Giảng Cuối Hạ Của Hoà Thượng Giác Giới Tại Trường Hạ Ngọc Phương

Tác giả: Liên Chơn.  
Lượt xem: 758 . Ngày đăng: 19/08/2017In ấn

 

Buổi Giảng Cuối Hạ Của Hoà Thượng Giác Giới Tại Trường Hạ Ngọc Phương

(PL: 2561 – DL:2017)

Liên Chơn

Lúc 7h  sáng, ngày 28.6 nhuần năm Đinh Dậu (nhằm ngày 19.8.2017), Hoà Thượng Giác Giới, Phó Trưởng Ban Tăng Sự TW, Ủy Viên Thường trực HĐTS, Trưởng Ban Thường Trực Giáo Phẩm Hệ Phái, Trị Sự trưởng Giáo Đoàn 1, đã hoan hỷ quang lâm Trường Hạ Ngọc Phương lần cuối để chia sẽ cùng chư hành giả An cư phần còn lại và kết thúc phẩm “Tuỳ Niệm” trong chương Mười Một Pháp của Kinh Tăng Chi.

Do tuổi cao, sức khoẻ kém, đường xa nên trong mùa hạ năm nay Hoà Thượng chỉ đến Trường hạ Ngọc Phương 2 lần trong mùa An cư. Trong 90’ chia sẻ cùng chư hành giả An cư những lời Phật dạy trong Kinh, những kinh nghiệm tập, hành đạo. Hoà thượng đã giúp cho Chư hành giả một lần nữa cũng cố niềm tin của mình đối với Tam Bảo.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kết thúc buổi giảng, Hoà thượng tri ân, quý Ni trưởng Ni sư trong Ban Chức Sự Trường hạ, đã tạo điền kiện, để Hoà thượng có thể đến Trường hạ Ngọc Phương, chia sẻ cùng chư hành giả An cư những lời dạy của Phật, của Tổ. Cuối cùng, Hoà thượng chúc quý Ni trưởng, Ni sư trong Ban Chức Sự trường hạ cùng chư hành giả An cư có một mùa An cư đạt được nhiều thành quả tốt đẹp.

Đại diện hành giả An cư đảnh lễ, cảm tạ, tri ân Hoà thượng, đã gác lại mọi Phật sự nơi bổn tự, hoan hỷ quang lâm Trường hạ Ngọc Phương, chia sẽ cùng chư hành giả an cư những pháp học, pháp hành, giúp chư hành giả An cư giữ vững đức tin nơi giáo pháp của Phật và nguyện sẽ học pháp, tư duy pháp, thực hành pháp cho đến ngày thành công đắc quả.  

 

 

 

Ni Trưởng Chiêu Liên, thay mặt Ban Chức Sự Trường Hạ, cúng dường quà lưu niệm đến Hoà thượng. 

 

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC